Inschrijvingen

Ben je tussen 6 en 18 jaar en heb je interesse om je bij onze Chiro aan te sluiten? Kom 3 zondagen naar keuze uittesten of het ravotten met leeftijdgenoten je bevalt! Nadien kan je al dan niet beslissen om je in te schrijven.

Online

U kan online inschrijven door hieronder op de knop “online inschrijven” te klikken. Hierdoor komt u terecht op de pagina met onze inschrijvingsmodule die volledig ingevuld moet worden.
Gelieve binnen de 7 dagen na het invullen van dit formulier ook het correcte bedrag over te maken op onze bankrekening (hieronder terug te vinden) of tijdens de eerstvolgende Chiro-activiteit aan één van onze leiders/leidsters te bezorgen (in een gesloten enveloppe).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €58 per Chirolid voor een geheel werkjaar.

Waar voor mijn geld?

Van de €58 lidgeld gaat €15 naar chiro nationaal, €15 naar de ongevalsverzekering, €15 naar vieruurtjes en €13 naar materiaal dat aangekocht wordt voor activiteiten.

Mutualiteit

Enkele ziektekassen betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor jeugdbewegingen terug. Informeer u hiervoor bij uw mutualiteit; geef het eventuele document voor of na de chirowerking op zondag aan de groepsleiding en zij bezorgen het u ondertekend terug.

Rekeningsnummer

Op zoek naar ons rekeningnummer?

IBAN: BE05973466215275